Klatrekurs

Brattkortkurs

For å benytte deg av klatreveggen tilhørende klubben må du ha bestått prøven for brattkort. Brattkortkurs med prøve tilbys av HKK.

Vi prøver ut et nytt system der vi registrerer interesserte deltagere for kurs i et slags køsystem. Det er ikke en påmelding for faktiske kurs, men når vi setter opp nye kurs, vil de som ligger øverst på lista kontaktes først for å få påmeldingslink til kurset. Klikk på linken under for å registrere deg på lista.

På grunn av Covid-19 og periodevise nedstenginger, har vi dessverre ikke klart å holde følge med etterspørselen for kurs. I løpet av denne tiden har ventelista vokst betydelig, og det kan ta tid før vi får gjennomført kurs for alle som ønsker det.


Registrer deg på lista

Kursinformasjon

Harstad Klatreklubb arrangerer brattkortkurs tre til fire ganger i året fordelt på vår og høst. Kursene settes opp avhengig av etterspørsel og når vi har instruktører tilgjengelig.
Kurset består av to moduler (6+6 timer), går som oftest over 3 dager fordelt på 2 uker, og deltagerne må være til stede på begge modulene.
Evenskjer og Sandtorg Klatreklubber arrangerer også regelmessig slike kurs.

På alle kurs som avholdes i regi av HKK sørger vi for nødvendig utstyr til deltagere, men du står fritt til å bruke eget utstyr om du har. Dette vil kontrolleres for egnethet av instruktører ved kursstart.

Pris for kurset er 1450,- per person inkl påmeldingsavgift.

  • HKK refunderer som hovedregel ikke innbetalt kurspåmelding.
  • Er du kun interessert i klatring på topptau? Oppgi dette i kommentarfeltet på web-skjemaet. Se neste avsnitt.


Topptau-kurs
Barneklatring i regi av Familiegruppa foregår mest på topptau, og for foreldre er det tilstrekkelig å kun lære å sikre på topptau. Topptaukurset er et kortere og billigere kurs (2 kvelder, 800 kr), og anbefales for foreldre som vil komme i gang med å sikre barnet sitt. Det kan utvides til full brattkort-kompetanse på et senere tidspunkt.

Nedre aldersgrense - unge klatrere:

Klatring er risikofylt dersom utøver ikke har tilstrekkelig ferdighet eller modenhet. Nedre aldersgrense er fylt 13 år ved kursstart. For ungdom under 18 år er det i tillegg krav om at en foresatt (foreldre eller verge) må møte opp på første kursdag sammen med ungdommen. Dette for å få innføring i risiko og skrive under ansvarserklæring på vegne av barnet.
Viser til følgende sitat fra Klatreforbundet:
Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, godkjennes for kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlige for at innehavere av kort holder kunnskapen ved like. 

Viser også til vårt veggreglement:
Personer under 18 år må ha foresattes tillatelse til å benytte klatreanlegget. Ungdom under 16 år som har bratt- eller topptaukort må være i følge med en voksen over 18 år med bratt- eller topptaukort for å få lov til å sikre.
Dette betyr i praksis at ungdom som ikke er fylt 16 år og som ikke har foresatte/eldre venner med brattkort, må holde sikringsferdighetene ved like gjennom Ungdomsgruppa.


Kun brattkort-test:

Har du allerede kompetansen som skal til for å ta brattkort-testen? Send epost til admin@harstad-klatreklubb.no så setter vi deg i forbindelse med en instruktør. Du vil da kunne gjennomføre kun brattkorttesten etter nærmere avtale. Ta med en klatrevenn. Det er kun HKKs instruktører som kan nyttes til test ved våre anlegg. Prisen avtales i korrespondansen med klubben.


Brattkortvideoen

Dette er Norges Klatreforbunds informasjonsvideo om hva som kreves for å bestå en prøve til Brattkort eller Topptaukort.
Se gjerne denne for å bli kjent med kompetansekravene til Brattkort.

Foreløpig på venteliste: