Klatrevegg


Klubben eier en 270 kvadratmeter stor klatrevegg i Hålogalandshallen, som er tilgjengelig for våre medlemmer.
Veggen er 11,8 meter på det høyeste, og har opptil 6 meter overheng.
Dette tilfredstiller standarden satt for gjennomføring av Norgescup og regionale klatrekonkurranser.

Åpningstider
Veggen er åpen i Hålogalandshallens åpningstider, untatt mandag fra kl 16:30-20:30
da IL Hind trener lengdehopp og tresteg.

Mandag til fredag: 08:30 - 22:30
Lørdag: 10:00 - 16:00
Søndag: 12:00 - 18:00


Før du kan benytte deg av klatreveggen, må du ha lest igjennom
reglene for veggen


 
     
     

  Reglement Klatrevegg og Buldrehule

 
   
     
 • All klatring foregår på eget ansvar. Du bør ha ulykkesforsikring som også gjelder  klatring.
 • Alle som klatrer i anlegget skal betale (årskort, halvårskort, dropin), ha Bratt- eller ledkort hvis du sikrer eller klatre under oppsyn av en med denne type sikringsbevis.
 • Topptaukort kan kun benyttes ved sikring på topptau.
 • Alle som klatrer i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og innrette seg etter denne.
 • Personer under 18 år må ha foresattes tillatelse til å benytte klatreanlegget. Ungdom mellom 13-16 år som har bratt/led- eller topptaukort må være i følge med en voksen over 18 år med bratt/led- eller topptaukort for å få lov til å sikre.
 • All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).
 • Vis hensyn for andre idretter som bruker hallen.
 • All klatring skjer med minimum singlet og bukse som dekker knærne.
 • Sko (svasko eller joggesko) er påbudt, barfot er ikke tillatt.
 • All topptauing skjer med tauet gjennom begge karabinere i topptaufestet eller gjennom to uavhengige karabinere lenger ned på vegg.
 • Man må alltid klippe inn en mellomforankring midt i veggen når man skal topptaue - dette slik at klatrer ikke pendler rett inn i fotballnettet eller andre klatrere.
 • Klatrer skal klippe seg inn på alle sikringsbolter/hengere.
 • Unngå finger i boltehengere.
 • Nedfiring skal skje kontrollert. Den som blir firet ned går rolig ned veggen uten å sparke seg ut.
 • Ved løse klatregrep: skriv opp hvor dette er på whiteboardet som henger i hallen eller stram taket selv.
 • Aldri to tau inn på samme punkt. Topptau skal ikke krysse hverandre.
 • Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatrehallen.
 • Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter klubbens veiledning og pålegg. Styret og klatrepoliti kan bortvise eller nekte personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.
 • Alle personskader skal rapporteres til styret eller klatrepolitiet.
 • Blir det oppdaget feil eller mangler som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til Sikkerhetsleder Daniel Rosland på tlf 45285579
Levert av IdrettenOnline