Styret 2023-2024 - valgt på årsmøtet 

Leder: Håvard Skomedal Torvanger
Nestleder: Siv Kristoffersen
Kasserer:Trine Westerberg
Varamedlem 1: Andreas Horn Teigen
Varamedlem 2: Elisabeth Slevolden

Komitèledere:
Sikkerhetsansvarlig: Eirik Djønne
Kursansvarlig: Eirik Brinck Hansen
Sportslig ansvarlig: Anders Lagerström
Web/teknisk: Martin Haugland
Sosialkomitè: Åsta Hølmo [Sluttet aug-23]
Utstyr: Bertrand Maurin

Valgkomitè: Kristina Antonsen og Line Backer-GrøndahlStyremøte-protokoll

Klubbhåndbok Harstad Klatreklubb
Klubblov
Sikkerhetssystem Harstad Klatreklubb
Inspeksjonsrapport Norsk Klatreveggservice 2021
Inspeksjonsrapport Klatrevegg 2023