Aktiviteter

Klubben viser til vår aktivitetskalender på hjemmesiden vår for en oversikt over når de ulike aktivitene gjennomføres.


Ungdomsklatring
For ungdom som har fylt 13 år og gjennomført og bestått brattkortprøven og være medlemmer av Harstad Klatreklubb. Fokus på god sikringsteknikk og sosialt samvær. Gruppa ledes av to voksne instruktører med Klatreleder Inne-kurs. 

Gruppa bruker Spond (egen app, legg til gruppa ved å søke på kode KKNVI) for å koordinere klatring. All info om trening kommer der, ikke på facebook.


Familieklatring

Tilbud for familier som ønsker å klatre sammen med barna sine og andre familier. Foreldre må sikre egne barn ved tauklatring - det er derfor nødvendig med brattkort. Mulighet for lån av sele og sko til barn. Buldring (klatring uten tau) og noen runder med prøve-på klatring (andre voksne sikrer barnet) er en mulighet for dem uten brattkort, men foreldre må uansett være til stede med sine barn.
Gruppa koordinerer seg på Facebook, på gruppa Familieklatring. Søk om å bli medlem og ta en prat med administratorene på gruppa.


Brattkortkurs

Målet for kurset er å sette deltakerne i stand til å ta vare på sin egen og medklatrernes sikkerhet under klatring innendørs, gi en enkel innføring i klatreteknikk samt forberede deltagerne til å ta Brattkort-prøven.

Kurset består av totalt 4 kveldsøkter på 3 timer, som til sammen dekker alt man må gjennom for å bestå brattkortprøven som gjennomføres på slutten av siste økt.Harstad klatreklubb stiller med alt av klatreutstyr til deltagerne

OBS!

Kursdeltagere er dekket av harstad klatreklubbs forsikring under kurset og organiserte fellesaktiviteter, men klatring og bruk av vegg utover dette skjer på eget ansvar og vi anbefaler derfor alle å undersøke om deres forsikringer dekker såkalte risikoaktiviteter.

Nedre aldersgrense:

Fylt 13 år ved kursstart, MEN for ungdom under 16 år er det krav om at en foresatt (foreldre eller verge) må delta på samme kurs. Unntak gis kun dersom foresatte selv har brattkort og er aktive klatrere - men MERK at det er obligatorisk oppmøte på første kursdag for å skrive under ansvarserklæring på vegne av barnet. Dersom deltaker på kurset er mellom 16-18 år må foresatte møte opp på første kursdag for å skrive under på samme skjema, men det er ikke krav til kursdeltakelse for foresatte for denne aldersgruppen.Aktivitetskalender
Levert avIdrettenOnline