Aktiviteter

Klubben viser til vår aktivitetskalender på hjemmesiden vår for en oversikt over når de ulike aktivitene gjennomføres.


Ungdomsklatring
For ungdom som har fylt 13 år og gjennomført og bestått brattkortprøven. Fokus på god sikringsteknikk og sosialt samvær.


Familieklatring

Tilbud for familier som ønsker å klatre sammen med barna sine og andre familier. Foreldre må sikre egne barn ved tauklatring - det er derfor nødvendig med brattkort. Mulighet for lån av sele og sko til barn. Buldring (klatring uten tau) er en mulighet for dem uten brattkort men foreldre må uansett være til stede med sine barn.


Brattkortkurs

Målet for kurset er å sette deltakerne i stand til å ta vare på sin egen og medklatrernes sikkerhet under klatring innendørs, gi en enkel innføring i klatreteknikk samt forberede deltagerne til å ta Brattkort-prøven.

Kurset består av totalt 4 kveldsøkter på 3 timer, som til sammen dekker alt man må gjennom for å bestå brattkortprøven som gjennomføres på slutten av siste økt. Harstad klatreklubb stiller med alt av klatreutstyr til deltagerne

OBS!

Kursdeltagere er dekket av harstad klatreklubbs forsikring under kurset og organiserte fellesaktiviteter, men klatring og bruk av vegg utover dette skjer på eget ansvar og vi anbefaler derfor alle å undersøke om deres forsikringer dekker såkalte risikoaktiviteter.

Nedre aldersgrense:

Fylt 13 år ved kursstart MEN for ungdom under 16 år er det krav om at en foresatt (foreldre eller verge) må delta på samme kurs. Unntak gis kun dersom foresatte selv har brattkort og er aktive klatrere - men MERK at det er obligatorisk oppmøte på første kursdag for å skrive under ansvarserklæring på vegne av barnet. Dersom deltaker på kurset er mellom 16-18 år må foresatte møte opp på første kursdag for å skrive under på samme skjema, men det er ikke krav til kursdeltakelse for foresatte for denne aldersgruppen.


Aktivitetskalender

Drop-in klatring


Det er mulig å betale for drop-in klatring, dersom du ikke ønsker å klatre regelmessig.

Prisen er 50,- for barn og 90,- for voksne. For familier er prisen 200,-

Send en epost med navn på hvem som skal klatre til hkkdropin@gmail.com, og følge instruksene du mottar.


Pengene overføres innen 2 dager til konto.nr. 4760.11.44995, eller søk opp "Klatrevegg Hålogalandshallen" på Vipps.

Manglende innbetaling følges opp.


Ved å benytte veggen bekrefter du at du har Brattkort, har lest veggreglementet til Harstad Klatreklubb og følger dette.

Merk at det ikke henger permanente topptau i veggen og at du selv må stille med alt av nødvendig utstyr utenom kortslynger.


Levert av IdrettenOnline