Harstad Klatreklubb ble opprettet i 1999 og registrert i Brønnøysundregisteret i 2008.
Vi er tilknyttet Norges Idrettforbund gjennom Norsk Klatreforbund og følger deres normer og retningslinjer.Reglement for bruk av klatrevegg og buldrehule

- All klatring foregår på eget ansvar. Du bør ha ulykkesforsikring som også gjelder klatring.

- Alle som klatrer i anlegget skal betale (årskort, halvårskort, dropin), ha Bratt- eller ledkort hvis du sikrer eller klatre under oppsyn av en med denne type sikringsbevis.

- Topptaukort kan kun benyttes ved sikring på topptau.

- Alle som klatrer i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og innrette seg etter denne.

- Personer under 18 år må ha foresattes tillatelse til å benytte klatreanlegget. Ungdom under fylte 16 år som har bratt- eller topptaukort må være i følge med en voksen over 18 år med bratt- eller topptaukort for å få lov til å sikre.

- All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).

- Vis hensyn for andre idretter som bruker hallen.

- All klatring skjer med minimum singlet og bukse som dekker knærne.

- Sko (svasko eller joggesko) er påbudt, barfot er ikke tillatt.

- All topptauing skjer med tauet gjennom begge karabinere i topptaufestet eller gjennom to uavhengige karabinere lenger ned på vegg.

- Man må alltid klippe inn en mellomforankring midt i veggen når man skal topptaue - dette slik at klatrer ikke pendler rett inn i fotballnettet eller andre klatrere.

- Klatrer skal klippe seg inn på alle sikringsbolter/hengere.

- Unngå finger i boltehengere.

- Nedfiring skal skje kontrollert. Den som blir firet ned går rolig ned veggen uten å sparke seg ut.

- Aldri to tau inn på samme punkt. Topptau skal ikke krysse hverandre.

- Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatrehallen.

- Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter klubbens veiledning og pålegg. Styret og klatrevakter kan bortvise eller nekte - personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.

- Alle personskader skal rapporteres til styret eller klatrevakter.

Blir det oppdaget feil eller mangler som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til Sikkerhetsleder Daniel Rosland på tlf. 452 85 579.


Levert av IdrettenOnline