Styret 2021-2022 - valgt på årsmøtet 15.april 2021

Leder: Håvard Skomedal Torvanger
Nestleder: Sondre Wenaas
Kasserer: Heidi Holte
Styremedlem: Liv Katerine Haugsmark
Varamedlem 1: Andreas Horn Teigen
Varamedlem 2: Elisabeth Slevolden

Komitèledere:
Sikkerhetsansvarlig: Daniel Rosland
Kursansvarlig: Eirik Djønne
Ruteskru-komitè: Andre Jensen
Web/teknisk: Sondre Richardsen
Utstyr: Bertrand Maurin

Valgkomitè: Line Backer-Grøndahlog Kristina Antonsen


Innkalling årsmøte 2021

Avholdes 15. april 2021 kl 20:00. Innkalling sendt ut til alle medlemmer som nyhetsbrev 18. mars. 
Link til TEAMS digitalt møte

SAKSLISTE  |  REGNSKAP 2020  |  BUDSJETT 2021  |  FINANSIERINGSPLAN BYGGETRINN 4Styremøte-protokoll

Klubbhåndbok Harstad Klatreklubb
Klubblov

Levert av IdrettenOnline