Styret 2022-2023 - valgt på årsmøtet 24.mars 2022

Leder: Håvard Skomedal Torvanger
Nestleder: Siv Kristoffersen
Kasserer:Trine Westerberg
Styremedlem: Liv Katerine Haugsmark
Varamedlem 1: Andreas Horn Teigen
Varamedlem 2: Elisabeth Slevolden 

Komitèledere:
Sikkerhetsansvarlig: Eirik Djønne
Kursansvarlig: Eirik Brinck Hansen
Sportslig ansvarlig: Anders Lagerström
Web/teknisk: Martin Haugland
Sosialkomitè: Åsta Hølmo
Utstyr: Bertrand Maurin

Valgkomitè: Kristina Antonsen og Line Backer-GrøndahlÅrsmøtet 2023

 Avholdes 27. mars 2023 kl 19:00. Innkalling sendt ut til alle medlemmer som nyhetsbrev 27.feb.
Saksliste med Årsberetning 2022
Budsjett_2023
Regnskap_2022
Underlag sak 8-2


Styremøte-protokoll

Klubbhåndbok Harstad Klatreklubb
Klubblov
Sikkerhetssystem Harstad Klatreklubb
Inspeksjonsrapport Norsk Klatreveggservice 2021