Styret 2022-2023 - valgt på årsmøtet 24.mars 2022

Leder: Håvard Skomedal Torvanger
Nestleder: Siv Kristoffersen
Kasserer:Trine Westerberg
Styremedlem: Liv Katerine Haugsmark
Varamedlem 1: Andreas Horn Teigen
Varamedlem 2: Elisabeth Slevolden 

Komitèledere:
Sikkerhetsansvarlig: Eirik Djønne
Kursansvarlig: Eirik Brinck Hansen
Sportslig ansvarlig: Anders Lagerström
Web/teknisk: Martin Haugland
Sosialkomitè: Åsta Hølmo
Utstyr: Bertrand Maurin

Valgkomitè: Kristina Antonsen og Line Backer-Grøndahl


Årsmøtet 2021

Ble avholdt 15. april 2021 kl 20:00. Innkalling sendt ut til alle medlemmer som nyhetsbrev 18. mars.
Protokoll Årsmøtet 15.apr 2021 

Årsmøtet 2022

Ble avholdt 24. mars 2022 kl 19:00. Innkalling sendt ut til alle medlemmer som nyhetsbrev 26.feb.
Protokoll Årsmøtet 24.mars.22
Saksliste med Årsberetning 2021
Støttende underlag Sak 6.1-2-5-6-7-8.
Budsjett_2022
Regnskap_2021


Styremøte-protokoll

Klubbhåndbok Harstad Klatreklubb
Klubblov
Sikkerhetssystem Harstad Klatreklubb
Inspeksjonsrapport Norsk Klatreveggservice 2021