Buldring


 Det nærmeste buldreområdet ligger på Tjeldøya - Myklebostad. PDF-guiden til denne finnes for øyeblikket under sportsklatringsfanen.I Lofoten er det mange etablerte områder, disse er beskrevet i Jonas Paulssons " A comprehensive guide to Bouldering in Lofoten" som kan kjøpes på nett og klatrebutikker:


Levert av IdrettenOnline