Buldring


Det nærmeste buldreområdet ligger på Tjeldøya - Myklebostad. Det er laget en PDF-guide til dette området som straks skal bli lagt inn på hjemmesiden.I Lofoten er det mange etablerte områder, disse er beskrevet i Jonas Paulssons " A comprehensive guide to Bouldering in Lofoten" som kan kjøpes på nett og klatrebutikker:


Levert av IdrettenOnline