Klatrevegg


 

Klubben eier en 270 kvadratmeter stor klatrevegg i Hålogalandshallen. Veggen er 11,8 meter på det høyeste, og har opptil 6 meter overheng.
Dette tilfredsstiller standarden satt for gjennomføring av Norgescup og regionale klatrekonkurranser.

Bak den vertikale delen har vi et Campusbrett og Lattice fingerbjelke for styrketrening.

Buldreveggen Moonboard er også installert i Håloglandshallen, vis à vis klatreveggen.

Åpningstider
Veggen er åpen i Hålogalandshallens åpningstider, unntatt mandag kl. 16:00-19:30 og torsdag 16-18.00 da IK Hind har løpetrening. Dette gjelder ca 15.okt-1.mai. Moonboardet er tilgjengelig selv om IK Hind trener.

Mandag til fredag: 08:30 - 22:30
Lørdag: 10:00 - 16:00
Søndag: 12:00 - 18:00

Tilgang til klatrevegg i Hålogalandshallen utenom hallens åpningstider og i skolens ferier er mulig vha Tapplock. Se FAQ for mer informasjon.
I skolens sommerferie er døra i Hålogalandshallen åpen 07:30-15:00 hverdags, stengt i helger.


Før du kan benytte deg av klatreveggen, må du ha lest gjennom reglene for veggen:

Reglement for bruk av klatrevegg og buldrehule

- All klatring foregår på eget ansvar. Du bør ha ulykkesforsikring som også gjelder klatring.

- Alle som klatrer i anlegget skal betale (årskort, halvårskort, dropin), ha Bratt- eller ledkort hvis du sikrer eller klatre under oppsyn av en med denne type sikringsbevis.

- Topptaukort kan kun benyttes ved sikring på topptau.

- Alle som klatrer i anlegget skal ha lest klatrevettplakaten og innrette seg etter denne.

- Personer under 18 år må ha foresattes tillatelse til å benytte klatreanlegget. Ungdom under fylte 16 år som har bratt- eller topptaukort må være i følge med en voksen over 18 år med bratt- eller topptaukort for å få lov til å sikre.

- All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).

- Vis hensyn for andre idretter som bruker hallen.

- All klatring skjer med minimum singlet og shorts. Bukse som dekker knær anbefales, men er ikke krav.

- Sko (svasko eller joggesko) er påbudt, barfot er ikke tillatt.

- All topptauing skjer med tauet gjennom begge karabinere i topptaufestet eller gjennom to uavhengige karabinere lenger ned på vegg.

- Man må alltid klippe inn en mellomforankring midt i veggen når man skal topptaue - dette slik at klatrer ikke pendler rett inn i fotballnettet eller andre klatrere.

- Klatrer skal klippe seg inn på alle sikringsbolter/hengere.

- Unngå finger i boltehengere.

- Nedfiring skal skje kontrollert. Den som blir firet ned går rolig ned veggen uten å sparke seg ut.

- Aldri to tau inn på samme punkt. Topptau skal ikke krysse hverandre.

- Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatrehallen.

- Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter klubbens veiledning og pålegg. Styret og klatrevakter kan bortvise eller nekte - personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.

- Alle personskader skal rapporteres til styret eller klatrevakter.

Blir det oppdaget feil eller mangler som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til Sikkerhetsleder Daniel Rosland på tlf. 452 85 579.

Levert av IdrettenOnline